ייעוץ SOX, גושן ובקרה פנימית

רקע

Sarbanes Oxley) SOX) הינו חוק פדרלי של ארה"ב הידוע גם בשם "Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act", אשר קבע סטנדרטים חדשים או משופרים עבור תאגידים ציבוריים בעקבות קריסתן במפתיע של חברות עסקיות בשל אי-סדרים או מעילות אשר הובילו לדיווחים כספיים מטעים. החוק מחייב בעלי תפקידים בחברות עסקיות להצהיר על קיום בקרות נאותות בארגון שיבטיחו את נאותות הדיווח הכספי ויצמצמו את החשיפה של התאגיד לאי-סדרים או טעויות בהצגת מצב עסקי החברה כפי שמשתקף בדוחות הכספיים.

בשנת 2009, בעקבות המלצות ועדת גושן לבחינת הממשל התאגידי בישראל, החליטה הרשות לניירות ערך בישראל להחיל גרסה מתומצתת של החוק על כלל החברות הציבוריות הישראליות הנסחרות בבורסה בישראל החל משנת 2010, כך שהתאגידים המדווחים ומנהליהם הבכירים נדרשים לקחת אחריות מלאה על כל תהליך העריכה והגילוי של הדוחות הכספיים

יישום החוק

בחוק שני מקטעים עיקריים הנוגעים ליישומו בחברות:

  • פרק 302 – עוסק בהצהרת ההנהלה על קיום ואפקטיביות הבקרות הפנימיות במהלך הכנת הדוח הכספי. בהיבט הפרקטי, חוק זה מחייב את ההנהלה ליישם בקרות פנימיות מתאימות לאיתור ומניעת טעויות ואי סדרים בתהליך הפקת הדוחות הכספיים.
  • פרק 404 – עוסק בהצהרת ההנהלה על קיום ואפקטיביות הבקרות הפנימיות בכלל הארגון, על כל התהליכים העסקיים המשפיעים על הדוחות הכספיים. מבחינה פרקטית, סעיף זה הוא המורכב והיקר יותר ליישום, שכן הוא מצריך ניתוח פיקוח ובקרה אחר כלל התהליכים העסקיים המהותיים לדיווח הכספי בארגון.

במסגרת שירותי ה-SOX אנו מסייעים לחברות לעמוד בדרישות הרגולציה תוך יישום גישה מבוססת סיכונים ועל פי מתודולוגיה מוסדרת ופרקטיקה מקובלת הכוללת:

  1. מיפוי התהליכים העסקיים המהותיים המשפיעים על הדוחות הכספיים;
  2. תיעוד התהליכים הרלוונטיים האמורים לעיל;
  3. מיפוי בקרות קיימות ומומלצות לאיתור ומניעת טעויות ואי סדרים בתהליכים המהותיים;
  4. כתיבת תוכניות לבדיקת אפקטיביות הבקרות וצמצום החשיפות.
  5. תיקון ליקויים בבקרות הקיימות והשלמת בקרות נדרשות;
  6. ביצוע דגימות בבדיקות תקופתיות של הבקרות שמופו;

בהתאם לניסיוננו הנצבר בתחום יישום דרישות ה- SOX, מיצוי הפוטנציאל הטמון בתהליך של הכנת חברות לעמידה בדרישות אלה מביא בדרך כלל לשינויים במערך הבקרה הפנימית ואף לשינויים בתהליכים העסקיים עצמם, כאלה המייעלים את פעילותה של החברה ומקדמים אותה אל עבר מטרותיה העסקיות.

יועצינו כוללים רואי חשבון ומשפטנים בעלי ניסיון וידע רב בתחום התהליכים העסקיים, הבקרה הפנימית והדיווח הכספי ומספקים שירות המאופיין ברמה מקצועית גבוהה תוך מתן ערך מוסף.