IFIS

הסביבה העסקית מתאפיינת בשפע של מידע דיגיטלי אשר ניתן לדמות להצפה יומיומית של מידע הזורם אל ומארגונים באמצעות מערכות ייצור או תפעול, מערכות של לקוחות, ספקים ועוד. מחקרים שונים מראים שהיקף המידע הדיגיטלי העולמי הולך וגדל בקצב מסחרר ואף צפוי להגיע לכדי 44 זטה בייט (טריליון גיגה בייט) בשנת 2020.

עוד עולה ממחקרים אלו כי בשנת 2013 רק כ-22% מהמידע הדיגיטלי הוגדר כ"useful information", כלומר מידע דיגיטלי שניתן לניתוח, אך בפועל רק כ-5% מהמידע הזה נותח. בהתאם לכך נשאלת השאלה – מדוע קיים פער כה גדול בין בסיסי הנתונים ובין המידע המופק עבור מקבלי ההחלטות ותהליכי קבלת ההחלטות בארגון?

חברת המחקר העולמית Gartner העריכה את ההשקעה הגלובאלית במערכות BI בכ-14.4 מיליארד דולר בשנת 2014 לצורכי טכנולוגיית ה-Big Data ועדיין ארגונים מתקשים בזיהוי מידע בעל ערך עסקי, הפקתו, המרתו לתובנות עסקיות ושילובו בתהליך קבלת ההחלטות העסקי של הארגון.

מניסיוננו, מקבלי ההחלטות העסקיים מבקשים להעשיר את תהליכי קבלת ההחלטות במידע עסקי רלוונטי, בעוד אנשי הטכנולוגיה מתקשים לזהות את המידע הזה ולספק אותו במועד, באיכות ובשלמות. הפער בארגונים בין ה-Business לבין ה-IT בא לידי ביטוי בכך שמקבלי ההחלטות למעשה מקבלים החלטות עסקיות לא על בסיס המידע אותו הם צריכים על מנת לקבל החלטה נבונה, אלא על בסיס המידע הזמין ביותר עבורם שאינו בהכרח המידע הנכון ביותר עבורם - בהבדל מהותי בין הרצוי למצוי.

בהתאם לזאת, ברור כי מקבלי החלטות בארגונים שואפים לנצל את המידע הדיגיטלי בצורה הטובה ביותר באמצעות אינטגרציה בין מערכות המידע יחד עם המידע הכלכלי-חשבונאי, אשר יאפשר תהליכי קבלת החלטות יעלים יותר בארגון המבוססים על מידע זמין ומהימן, אשר בהכרח יסייע בצורה משמעותית יותר במימוש היעדים העסקיים.

חברת BSE Consulting Group מבינה כי הסביבה העסקית של היום דורשת חדשנות ויצירתיות יותר מתמיד ועל כן מציעה שירות אינטגרטיבי של העולם הפיננסי-חשבונאי יחד עם עולם מערכות המידע. השירות מספק ללקוחותינו מענה לדרישות עסקיות שונות באמצעות פיתוח מערכות לבקרה פנימית, לצורכי עמידה בדרישות רגולטוריות שונות ולצורכי פתרונות עסקיים ייחודיים.

IFIS פותח על מנת לספק פתרון ייעודי המותאם לצרכים הייחודיים של לקוחותינו על ידי רואי חשבון מוסמכים בעלי תואר ראשון במדעי המחשב אשר להם ניסיון רב בפיתוח תוכנה בחברות היי-טק מהמובילות בשוק.