ניהול סיכונים >
סקר המשכיות עסקית והיערכות לשעת חירום
קיומן של תוכניות פעולה והיערכות הארגון לשעת חירום הינן כלי קריטי לארגון, במסגרתו נקבעים תהליכי העבודה ואופן ההתמודדות הנדרשת על מנת לקיים רציפות והמשכיות עסקיות.

ליועצינו ניסיון רב ביצוע סקרי המשכיות עסקית ובחינת היערכות ארגונים לשעת חירום תוך יישום מתודולוגיות מבוססות, גישת Top-Down והתאמת הסקרים לצרכי הלקוח. כמו כן, ליועצינו ידע רב בבניית תוכניות עבודה לשעת חירום על מנת לקיים רציפות עסקים בשעת חירום, הנבנות במשותף עם הגורמים הרלוונטיים בארגון, בין השאר תוך סימולציה של התממשותם של אירועי קיצון.