ניהול סיכונים >
סקר סיכוני מעילות והונאות
ההתמודדות עם החשיפות למעילות והונאות בארגון דורשת מהנהלת הארגון להכיר לעומק את מוקדי הסיכון הקיימים בתהליכים העסקיים השונים. כלי חשוב בהתמודדות הארגון עם מעילות והונאות הינו ביצוע סקר מעילות והונאות לזיהוי מוקדי הסיכון והתגובות הניתנות ליישום בכדי למזער סיכונים אלו.

ליועצי חברת BSE Consulting Group הכלים, הידע והניסיון בביצוע סקרי מעילות והונאות בארגונים רבים תוך בחינת תרחישים ופרמטרים בהתאם למתודולוגיה מבוססת ומוכחת בכדי להבטיח כי סיכונים אלו מנוהלים באופן אפקטיבי עד לכדי מזעור מקסימאלי.