ניהול סיכונים
לא שאלה של "האם לנהל סיכונים" – אלא שאלה של "כיצד לנהל סיכונים".

כל ארגון בימינו נדרש להתמודד עם אי וודאות ואירועים אשר מגבירים את אי הוודאות.
התנהלות עסקית בעולם של אי וודאות יוצרת הזדמנויות עסקיות, אך גם עלולה להוביל לפגיעה או נזק לארגון בהשגת והגשמת יעדיו, לכן ארגון אשר יטמיע מערך יעיל ואפקטיבי של ניהול סיכונים יגביר את יכולתו להתמודד עם התממשות אירועים והגשמת יעדים אלו.

מהו סיכון?
סיכון מוגדר כגורם או פעולה העלולים להתרחש שלא על פי התכנון וכתוצאה ממנו ייגרם נזק, לעלות, לגוף, או לזמן. הסיכון נמדד על פי סבירות המימוש שלו, ברמה הטכנית, התוכניתית או הניהולית, ועוצמת הפגיעה כתוצאה מהכשל מחושבת בעלות, בביצועים או בזמן.

חברת BSE Consulting Group מתמחה במגוון רחב של שירותים בתחום ניהול הסיכונים: