ניהול סיכונים >
מדיניות ניהול סיכונים
מדיניות ניהול סיכונים מהווה נדבך משמעותי במערך ניהול הסיכונים בארגון והבסיס להתמודדות עם התממשותם של אירועים העלולים לפגוע במימוש יעדי הארגון. יועצינו בעלי ניסיון וידע רב בסיוע לארגונים רבים בבניית והגדרת מדיניות ניהול סיכונים על פי שלבי העבודה הבאים:
  • זיהוי והגדרת יעדי הארגון במדיניות ניהול הסיכונים הכולל;
  • ייעוץ בהטמעה של מתודולוגיה רלוונטית לניהול סיכונים;
  • הגדרת מסגרת עבודה לניהול סיכונים תוך התייחסות לרגולציות רלוונטיות;
  • מיפוי תהליכים עסקיים לצורכי זיהוי מוקדי הסיכון;
  • בחינת יכולות המבנה הארגוני לתמוך במדיניות ניהול הסיכונים;