ניהול סיכונים >
ליווי ובחינת תוכניות הפחתה
כחלק מתהליך ניהול הסיכונים בארגון ולאחר מיפוי הסיכונים והתגובות ומדידת הסיכון השיורי והשיורי המתכונן נהוג להגדיר תוכנית הפחתה אשר במסגרתה נקבעים שלבי העבודה למזעור הסיכונים על פי מידת השפעתם השיורית וזאת בכדי להביאם לרמת סיכון שיורי מתוכנן.
ליועצינו ניסיון בבניית תוכניות הפחתה ובחינת תוכניות הפחתה קיימות על מנת לעזור לארגונים למזער את הסיכונים.